ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศราคากลาง โครงการปรับแผนกลยุทธ์องค์กรฝ่าวิกฤต วงเงินงบประมาณ 4,500,000.00 บาท

กอวพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประกาศราคากลางโครงการปรับแผนกลยุทธ์องค์กรฝ่าวิกฤต ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ลงเมื่อวันที่ 27/05/2020

กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม