ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศราคากลาง โครงการพลิกวิกฤตชีวิตด้วยธุรกิจชุมชน วงเงินงบประมาณ 4,500,000.00 บาท

กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประกาศราคากลาง โครงการพลิกวิกฤตชีวิตด้วยธุรกิจชุมชน ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ลงเมื่อวันที่ 29/05/2020

กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม