ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา กิจกรรมพัฒนาการรวมกลุ่ม SMEs และเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายคลัสเตอร์เกษตรอุตสาหกรรม พื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล วงเงินงบประมาณ 250,000.00 บาท

กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกิจกรรมพัฒนาการรวมกลุ่ม SMEs  และเชื่อมโยงอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายคลัสเตอร์เกษตรอุตสาหกรรมพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล จำนวน ๑ งาน ได้แก่ บริษัท ครีเอทีฟ

บิสซิเนสคอนซัลแทนท์ จำกัด  โดยเสนอราคาเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ลงเมื่อวันที่ 03/05/2021

กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม