ติดต่อสอบถาม

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ติดต่อสอบถาม

กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ชั้น 5 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร02-202-4538 ,
โทรสาร
อีเมล์bimd1@dip.go.th