ติดต่อสอบถาม

กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม

กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ชั้น 5 75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร02-202-4538 ,
โทรสาร02-354-3059
อีเมล์bimd1@dip.go.th
ติดต่อสอบถาม

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ