ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

 • 10
  07 2563
  กร.กข. ผนึกมหิดล ระดมความคิดสร้างนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์

  กร.กข. ผนึกมหิดล ระดมความคิดสร้างนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์  9 กรกฎาคม 2563 : กร.กข.กสอ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมสมาชิกกลุ่มคลัสเตอร์การแพทย์ครบวงจร เดินหน้าผลิตผลงานนวัตกรรมของกลุ่ม พร้อมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่าง ๆของมหาวิทยาลัยมหิดล อ.ศาลายา จ.นครปฐม  กิจกรรมดังกล่าว เป็นการสรุปผลการพัฒนานวัตกรรมของสมาชิกคลัสเตอร์การแพทย์ครบวงจร จำนวน 3 ชิ้น ประกอบไปด้วย 1. หน้ากากอนามัย N95 ที่มีคุณสมบัติการถ่ายเทอากาศบริสุทธิ์ได้เป็นอย่างดี โดยมีชั้นกรองฟิวเตอร์ที่สามารถกรองฝุ่นละเอียดได้  2. Platform Community ของสมาชิกการแพทย์ครบวงจร ซึ่งจะใช้เป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างสมาชิก ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจทั่วไป ได้มีเวทีในการระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดประสบการณ์ต่าง ๆ และการสนับสนุนการซื้อขายในอนาคต 3. ระบบปฏิบัติการทันตกรรมปลอดเชื้อ เป็นการพัฒนาระบบการหมุนเวียนการกรองอากาศ และการป้องกันเชื้อโรคต่าง ๆ ภายในห้องทันตกรรม เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับทันตแพทย์ และผู้รับการรักษา โดยทั้ง 3 นวัตกรรมนี้ คาดว่าจะพัฒนาเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน 2563 โอกาสนี้ สมาชิกกลุ่มได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการด้านวิศวกรรมการแพทย์ของมหาวิทยาลัย ที่ให้บริการตรวจสอบ และพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมต่าง ๆ ด้วย

 • 10
  07 2563
  กร.กข. ผนึกมหิดล ระดมความคิดสร้างนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์

  กร.กข. ผนึกมหิดล ระดมความคิดสร้างนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์  9 กรกฎาคม 2563 : กร.กข.กสอ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมสมาชิกกลุ่มคลัสเตอร์การแพทย์ครบวงจร เดินหน้าผลิตผลงานนวัตกรรมของกลุ่ม พร้อมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่าง ๆของมหาวิทยาลัยมหิดล อ.ศาลายา จ.นครปฐม  กิจกรรมดังกล่าว เป็นการสรุปผลการพัฒนานวัตกรรมของสมาชิกคลัสเตอร์การแพทย์ครบวงจร จำนวน 3 ชิ้น ประกอบไปด้วย 1. หน้ากากอนามัย N95 ที่มีคุณสมบัติการถ่ายเทอากาศบริสุทธิ์ได้เป็นอย่างดี โดยมีชั้นกรองฟิวเตอร์ที่สามารถกรองฝุ่นละเอียดได้  2. Platform Community ของสมาชิกการแพทย์ครบวงจร ซึ่งจะใช้เป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างสมาชิก ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจทั่วไป ได้มีเวทีในการระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดประสบการณ์ต่าง ๆ และการสนับสนุนการซื้อขายในอนาคต 3. ระบบปฏิบัติการทันตกรรมปลอดเชื้อ เป็นการพัฒนาระบบการหมุนเวียนการกรองอากาศ และการป้องกันเชื้อโรคต่าง ๆ ภายในห้องทันตกรรม เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับทันตแพทย์ และผู้รับการรักษา โดยทั้ง 3 นวัตกรรมนี้ คาดว่าจะพัฒนาเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน 2563 โอกาสนี้ สมาชิกกลุ่มได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการด้านวิศวกรรมการแพทย์ของมหาวิทยาลัย ที่ให้บริการตรวจสอบ และพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมต่าง ๆ ด้วย

 • 10
  07 2563
  กลุ่มพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม จับมือ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 ดึงคลัสเตอร์ขนมเมืองเพชร เติมความหวานเต็มห้างเซ็นทรัล

  กลุ่มพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม จับมือ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 ดึงคลัสเตอร์ขนมเมืองเพชร เติมความหวานเต็มห้างเซ็นทรัล             9 กรกฎาคม 2563 : กร.กข.กสอ. ร่วมกับ ศภ.8 กสอ. นำผู้ประกอบการคลัสเตอร์ขนม จ.เพชรบุรี เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าภายในงาน “Signature Sweets” เทศกาลขนมหวานนานาชาติ ระหว่างวันที่ 7 – 13 กรกฎาคม 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา จ.นครปฐม            งานดังกล่าว มีผู้ประกอบการกลุ่มคลัสเตอร์ขนม จ.เพชรบุรี ที่ได้รับการส่งเสริมจาก ศภ.8 กสอ. จ.สุพรรณบุรี เข้าร่วมออกบูธ จำนวน 12 บูธ โดยนำสินค้าที่ผ่านการพัฒนาทั้งรสชาติ ได้มาตรฐาน และผลิตโดยฝีมือคนไทยในพื้นที่แถบจังหวัดเพชรบุรี นำสินค้า  ขึ้นชื่อของจังหวัดมาจำหน่ายในราคาโรงงาน อาทิ ขนมหม้อแกง ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง พายสับปะรด เป็นต้น  

 • 10
  07 2563
  ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ "พัฒนาผู้ประกอบการ SME สู้วิกฤตไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)"

  ครั้งแรกของเมืองไทย กับหลักสูตรอบรมออนไลน์กับสุดยอดวิทยากรชั้นนำ ระดับแนวหน้าของเมืองไทย 50 ท่าน กับเนื้อหาที่เข้มข้น 50 หัวข้อ ตลอด 10 สัปดาห์เต็ม เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ SME และผู้สนใจทั่วไปในทุกมิติ เพื่อสู้วิกฤต COVID-19 อบรมฟรี พร้อมรับประกาศนียบัตรเมื่อจบหลักสูตร และของรางวัลต่างๆ มากมาย พบกับ week 1 : ภายใต้วิกฤต ปรับมุมคิด ชีวิตก็เปลี่ยน week 2 : ติดปีกธุรกิจ พิชิตตลาด E-Commerce week 3 : ขายสินค้าอย่างไรในยุค New Normal week 4 : สร้างแบรนด์ให้ปัง ด้วยพลังของ Content week 5 : Transform or Die? SME ไทยต้องปรับตัวอย่างไร ในยุค New Normal week 6 : Skills for The Future การเรียนรู้และทักษะแห่งอนาคต week 7 : เมื่อ COVID เข้ามา Disrupt ต้องรู้จักปรับตัวให้รอด week 8 : ปรับกลยุทธ์ธุรกิจ พิชิต COVID-19 week 9 : เตรียมความพร้อมธุรกิจฝ่าวิกฤต COVID-19 week 10 : ศิลปะการบริหารงานและคน สู่ Smart SME4.0 *** สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้น *** สามารถรับชมการอบรมผ่านทาง facebook live ทั้ง 50 หัวข้อ พร้อมกันทั่วประเทศ