ข่าวประชาสัมพันธ์

 • 02
  เม.ย 2564
  กข.กสอ. ลงพื้นที่ติดตาม RISMEP จ.สตูล

          วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 กบ.กข.กสอ. เข้าร่วมประชุม “การสร้างและพัฒนาเครือข่ายที่ปรึกษาธุรกิจในพื้นที่ จ.สตูล” ภายใต้โครงการยกระดับศักยภาพการให้บริการ SME ด้วยเครือข่าย (RISMEP) สำหรับสาระสำคัญของการประชุมประกอบด้วย การชี้แจงรายละเอียด โดยมีนายรักษ์ เจริญศิริ ผกบ.กข.กสอ. เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดโครงการ และนางสาวนวลพรรณ กาญจนนันทวงศ์ เป็นผู้กล่าวแนะนำระบบ RISMEP Application รวมถึงการหารือแนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่าย RISMEP และเครือข่ายที่ปรึกษา SP ในพื้นที่ จ.สตูล โดยนายสิริชัย บัวมาก (SP สงขลา) สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และที่ปรึกษาธุรกิจอุตสาหกรรม (SP) เจ้าหน้าที่ ศภ.11 กสอ. และเจ้าหน้าที่ กข.กสอ. จำนวนทั้งสิ้น 23 คน        จากนั้น ได้เข้าพบนายชัยพร เอ้งฉ้วน ประธานหอการค้าจังหวัดสตูล เพื่อชี้แจง และแนะนำรายละเอียดโครงการ RISMEP โดยขอความร่วมมือให้หอการค้าจังหวัดสตูล เป็นหนึ่งในหน่วยงานหลักในการสร้างเครือข่าย และผลักดันเครือข่ายให้สามารถส่งเสริม SMEs ได้อย่างมีศักยภาพ ต่อไป  

 • 31
  มี.ค. 2564
  กข.กสอ ร่วมผลึกกำลังเครือข่ายหน่วยงานสนับสนุนสุขภาวะองค์กรใน SMEs จ.สงขลา

          วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. จังหวัดสงขลา : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่11 โดยคณะทำงานโครงการ SHAP จัดการประชุมเครือข่ายหน่วยงานสนับสนุนการสร้างสุขภาวะองค์กรใน SMEs ครั้งที่1/2564 โดยมี นายสิทธิรงค์ เร่งเงียบ ผอ.ศภ.11 ให้เกียรติเป็นประธาน ในการนี้ นายรักษ์ เจริญศิริ ผกบ.กข.กสอ. ได้นำเสนอความร่วมมือโครงการ SHAP ระหว่างกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สสส. และกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงเรื่องการจัดตั้ง Wellness Center โดยการประชุมครั้งนี้มีสถานประกอบการ 4 สถานประกอบการ ได้แก่ บริษัทมาสเตอร์พาราวู้ด จำกัด บริษัท วนาวัฒน์วัสดุ จำกัด บริษัท เอ.พี.เค. เฟอร์นิชิ่ง พาราวู้ด จำกัด และ บริษัท ไฮซ์ คิว แพค อินดัสทรี จำกัด เข้าร่วม รับฟังผลการวินิจฉัยสถานประกอบการด้านสุขภาวะองค์กร พร้อมทั้งนำเสนอแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 ทั้งนี้ มีหน่วยงานเครือข่ายสนับสนุนการสร้างสุขภาวะองค์กรใน SMEs จังหวัดสงขลา เข้าร่วมพิจารณากิจกรรมที่จะร่วมกันสนับสนุน ส่งเสริม การสร้างสุขภาวะองค์กรจำนวน 15 หน่วยงาน