กข.กสอ. ลงพื้นที่ติดตาม RISMEP จ.สตูล

วันที่เผยแพร่ : 02/04/2021 | เผยแพร่โดย : chanasorn

 
      วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 กบ.กข.กสอ. เข้าร่วมประชุม “การสร้างและพัฒนาเครือข่ายที่ปรึกษาธุรกิจในพื้นที่ จ.สตูล” ภายใต้โครงการยกระดับศักยภาพการให้บริการ SME ด้วยเครือข่าย (RISMEP) สำหรับสาระสำคัญของการประชุมประกอบด้วย การชี้แจงรายละเอียด โดยมีนายรักษ์ เจริญศิริ ผกบ.กข.กสอ. เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดโครงการ และนางสาวนวลพรรณ กาญจนนันทวงศ์ เป็นผู้กล่าวแนะนำระบบ RISMEP Application รวมถึงการหารือแนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่าย RISMEP และเครือข่ายที่ปรึกษา SP ในพื้นที่ จ.สตูล โดยนายสิริชัย บัวมาก (SP สงขลา) สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และที่ปรึกษาธุรกิจอุตสาหกรรม (SP) เจ้าหน้าที่ ศภ.11 กสอ. และเจ้าหน้าที่ กข.กสอ. จำนวนทั้งสิ้น 23 คน
       จากนั้น ได้เข้าพบนายชัยพร เอ้งฉ้วน ประธานหอการค้าจังหวัดสตูล เพื่อชี้แจง และแนะนำรายละเอียดโครงการ RISMEP โดยขอความร่วมมือให้หอการค้าจังหวัดสตูล เป็นหนึ่งในหน่วยงานหลักในการสร้างเครือข่าย และผลักดันเครือข่ายให้สามารถส่งเสริม SMEs ได้อย่างมีศักยภาพ ต่อไป
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ