กข.กสอ ร่วมผลึกกำลังเครือข่ายหน่วยงานสนับสนุนสุขภาวะองค์กรใน SMEs จ.สงขลา

วันที่เผยแพร่ : 31/03/2021 | เผยแพร่โดย : chanasorn

 

      วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. จังหวัดสงขลา : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่11 โดยคณะทำงานโครงการ SHAP จัดการประชุมเครือข่ายหน่วยงานสนับสนุนการสร้างสุขภาวะองค์กรใน SMEs ครั้งที่1/2564 โดยมี นายสิทธิรงค์ เร่งเงียบ ผอ.ศภ.11 ให้เกียรติเป็นประธาน ในการนี้ นายรักษ์ เจริญศิริ ผกบ.กข.กสอ. ได้นำเสนอความร่วมมือโครงการ SHAP ระหว่างกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สสส. และกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงเรื่องการจัดตั้ง Wellness Center โดยการประชุมครั้งนี้มีสถานประกอบการ 4 สถานประกอบการ ได้แก่ บริษัทมาสเตอร์พาราวู้ด จำกัด บริษัท วนาวัฒน์วัสดุ จำกัด บริษัท เอ.พี.เค. เฟอร์นิชิ่ง พาราวู้ด จำกัด และ บริษัท ไฮซ์ คิว แพค อินดัสทรี จำกัด เข้าร่วม รับฟังผลการวินิจฉัยสถานประกอบการด้านสุขภาวะองค์กร พร้อมทั้งนำเสนอแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 ทั้งนี้ มีหน่วยงานเครือข่ายสนับสนุนการสร้างสุขภาวะองค์กรใน SMEs จังหวัดสงขลา เข้าร่วมพิจารณากิจกรรมที่จะร่วมกันสนับสนุน ส่งเสริม การสร้างสุขภาวะองค์กรจำนวน 15 หน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ