ขอเชิญชวนผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาระบบมาตรฐานหรือผลิตภาพในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปสู่สากล ปี2562

วันที่เผยแพร่ : 22/01/2019 | เผยแพร่โดย : apirak

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาระบบมาตรฐานหรือผลิตภาพในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปสู่สากล ปี2562

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ